За работодатели

Защо да наема лице с увреждане ?

Хората с различен тип увреждания у нас надвишават 500,000 като по-голямата част са съсредоточени в големите градове и около тях. Според закона за насърчаване на заетостта (чл.38 ал.1)при хора с увреждания всеки работодател с персонал над 50 човека трябва да има назначено едно лице с увреждане в противен случай се дължи такса в размер на една минимална брутна заплата.

Наемайки лице с увреждане като работодател мога да се възползвам от 24 месеца финансиране от държавния бюджет за изплащане на неговата заплата.

Давайки шанс на човек с увреждане да работи работа, която е адаптирана спрямо състоянието му позволявам значително подобрение на психическото и физическото състояние на индивида. Също така според западни проучвания когато един човек с увреждане бъде интегриран правилно в работния процес се оказва, че той е много лоялен към работодателя си и дава всичко от себе си да бъде още по-добър в това с което се занимава

Осигурявайки работа на лице с трайно увреждане дава възможност за достъп на ново ниво от пазара на труда, които никой не предполага, че съществува

Като работодател мога да кандидатствам по програми за оборудване и пригодяване на офиса за лица с увреждане. Изграждане на рампа, асансьор и тн.

Наемайки лице с увреждане ми дава възможност за данъчни облаги

Всъщност давайки шанс вие като работодател сте социално и корпоративно отговорни, което от своя страна добре за имиджа на компанията

Как мога да го освободя ако не си върши работата?

Истината е че голяма част от работодателите не са запознати с промените в закона и по-точно как да освободим лице с увреждане ако не се справя със задълженията си. Държавата е създала механизми, чрез срещи за подобрение и адаптация с лицето да има начини едно лице да бъде освободено от работа. Провеждането на срещи и документирането им към Бюрото на Труда е много важен фактор. Крайната цел е че Мостове на Доверието съдейства на работодателите през целият пробен период.

Как да го интегрирам в работния процес и екипа?

На база методика за дефиниране на уменията ние даваме много детайлна картина за лицето и неговите психически и физически възможности, така че да пасват на отворената работна позиция при вас. Мостове на Доверието са неотменна част от процеса на интеграция като поддържаме близка връзка с вас и лицето през периода на напасване. (пробен период) Много е важно да информираме правилно екипа и съответно работното място да бъде съобразено с възможностите на лицето с увреждане.

Какво прави фондацията за мен като бизнес?

Мостове на доверието са партньор, които консултира вас работодателите през целият процес на наемане на човек с увреждане. Също така ние действаме като организация, която може да ви съветва за различните Евро и Държавни програми по които бихте могли да кандидатствате.

Какво се изисква от мен за да наема лице с увреждане?

Първо трябва да попълните създадения от нас въпросник за работодатели за да се запознаем по-добре с вас. Второ трябва да имаме ясна представа защо искаме да наемем лице с увреждане и какви са важните неща които трябва да се вземат предвид.

Успешни истории на хора с увреждания ?

Владислав Михов, Стефан Виет

Какви са отговорностите, които споделяме заедно?

Тук целите и отговорностите са нещо, което споделяме заедно през цялото време, защото променяме общата нагласа на обществото ни към тази уязвима и подценявана група.

Стани част!

Можете да станете част от нашата общност като попълните формата по-долу, ще се свържем с вас възможно най-скоро!

Last updated