Уеб платформа

Платформата ще е мястото, в което всички заинтересовани страни ще могат да се регистрират - работодатели, специалисти и хора с увреждания.
По този начин ще може да създаваме дигитални досиета на хората с увреждания посредством методика за дефиниране на уменията. Визията е уеб платформата да бъде на челни позиции по web accessability и да има висока степен на автоматизация, за да премахва бюрократичната тежест от процесите на фондацията.
Платформата ще се състои главно от три модула:

Модул администрация

В този модул хора от екипа на фондацията ще могат да одобряват или отказват регистрация на новите потребители. Всички ново регистрирани потребители без екипа на фондацията влизат в опашка, в която изчакват, те ще имат ограничен достъп до информация и няма да могат да започнат методика за дефиниране на уменията докато не бъдат одобрени от екипа на фондацията.

Модул обяви

Класически job board с разликата, че обявите ще са анонимизирани, за да се даде добавената стойност от методика за дефиниране на уменията и услугите на фондацията.

Модул дефиниране на уменията

Сбор от становищата на различни специалисти затова платформата трябва да предостави възможност всеки специалист да може да прикачва становището си към профила на човек с увреждане, което следва да бъде видяно от другите специалисти, бъдещия работодател и от самия човек. Всички лични, медицински и други документи следва да бъдат съхранявани анонимизирани.