Партньори

Worddio

Компанията създава приложения за хора, изучаващи чужд език. На база на научно базиран алгоритъм за усвояване на нови знания, а именно space repetition приложението може да бъде използвано също за научаването на нови термини, концепции и абревиатури от определена професия. Фондация "Мостове на Доверието" си партнира с Worddio с цел подобряване на приложението и обогатяване на образованието сред хората с увреждания. https://worddio.com/

Last updated