Карта на развитие

Q4 2021

 • сформиране на основаващ екип (Кръстьо Георгиев, Лъчезар Стоичков, Владислав Михов, Николай Петров и Ивайло Митев)

 • брандинг, изработване на лого

 • създаване на учредителен акт

 • регистрация на фондацията (31.12.2021) https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=20677152

Q1 2022

 • полагане на основи на уеб платформа (ASP.NET и Next.js)

 • изготвяне на правно-нормативни документи (декларации, лицензи, заявления)

 • първи стъпки в изпълнението на алгоритмичната програма с лица увреждания (5 души)

 • присъединяване на Зоя Деянова (студент по психология) към екипа на фондацията

 • разработка на уебсайт https://www.mnd.bg/ и социални канали

 • създаване на форма за включване към дейностите на фондацията https://www.mnd.bg/join

 • начална версия на публична документация https://docs.mnd.bg/

Q2 2022

 • начало на разработване на стратегия за социално въздействие

 • работна среща с Областен информационен център - София https://www.eufunds.bg/bg/node/9739

 • награда 1000лв. от предприемаческа програма BASE и Източен акселератор https://eastaccelerator.com/baseprogram/

 • присъедняване на Галин Димитров (сериен предприемач) и Татяна Асенова (психолог) към екипа на фондацията

Q3 2022

Last updated