Начало

Надеждата за по-добро бъдеще, в което мостове от вяра, надежда и любов събират общности от хора в името на по-добро утре.

Основни

Запознайте се с фондация "Мостове на доверието", нашите цели и методика за дефиниране на уменията за реализация на хора с увреждания!

Информация

В тази категория ще може да намерите информация за нашия екип, полезни връзки и нашите успехи.

Ключови разработки

Това са едни от нашите ключови разработки, нашия бизнес план, уеб платформата, която да си служи като портал за всички в "Мостове на доверието" и нашата концепция за изграждане на технологичен център.