Алгортимична програма

За автора

Създаването на тази Алгоритмична програма в помощ на лицата с трайни увреждания се заражда преди около 26 години, когато нейният автор Лъчезар Стоичков се разболява от една хронична болест по необясними причини и много лекари смятат, че надали ще може да завърши дори и 12 клас и да продължи нормалния си живот! Въпреки това той успява да завърши три висши образования в ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, които са „Специална педагогика – логопедия“ – бакалавър, „Сурдопедагогика“ – магистратура и „Логопедия“ – магистратура.
Въпреки здравословния му проблем Стоичков успява да работи към РИО – Пловдив, бил е лектор към ПУ „Паисий Хилендарски”, Общински логопед за община Първомай, ресурсен учител в Ресурсен център – Пловдив, приобщаващ учител в две училища в Самоков. Той е и автор на програма за интеграцията на деца с трайни увреждания за всички училища и детски градини в гр.Самоков през 2013г., 7 години работи безвъзмездно като регионален представител за АРДЕ. Сега Стоичков е един от основателите и ръководителите на НПО – Фондация „Мостове на доверието“.

Суровия опит

Въпреки образованието, опита и знанията, които има, заради хроничното му заболяване, все още не може да си намери постоянна работа!
Това е така защото обществото не приема хората с този вид проблеми. Показват го и работодателите при които попада, и за които е добър кадър, докато не разбират за болестта му! Тогава те предприемат всякакви действия, за да го изгонят, въпреки добре свършената от него работа!
От суровия опит и получените знания Стоичков установява, че най- добрият и ефективен начин за интеграция и нормален начин на живот на лицата с трайни увреждания преминава през професионалната реализация!

Европейски стандарт

Всичко това го стимулира да се запознае с методите на работа за хората в неговото положение в страните от Европейския съюз и най-вече в Германия, която е една от най-добрите в интеграцията на лица с трайни увреждания!
Така Стоичков намира и немската програма – "Brücken bauen"/„Изграждане на мостове” създадена за развитие на правилните умения и осигуряването на трудова заетост за болните от епилепсия!
След като се запознава с нея и нейната ефективност, Стоичков решава, че може да създаде подобна и за България, с която да се защитят правата и възможностите на лицата с трайни увреждания като епилепсия, залегнали в нашето законодателство и в това на Европейския съюз и ООН!

За алгоритмичната програма

Алгоритмичната програма за „Пълноценно Развитие и Реализация на Лица с Трайни Увреждания” (АППРРЛТУ) се опира също така и на резултатите от европейските проучвания за възможностите на хората с трайни увреждания. От тях разбираме, че въз основа на определените актуални възможности и работна среда подходящи за засегнатия, може да се избере правилно професия и умение в което лицето ще бъде един много ценен кадър на работния си пост! Той дори може да бъде и по-ценен от здравия служител, тъй като до края на работната си кариера работи с желание и старание, стимулиран от здравословния му проблем, който се превръща в негово преимущество, а не недостатък. Възможността за злополука на работния пост в такъв случай е не повече от 1%, както при здравите служители.
За основа на тази Алгоритмична програма Стоичков използва последователността на вече приложената и доказалата се такава от Германия! В предварителната му подготовка той лично се консултира и с няколко лекари специалисти, с психолози и с един специалист по „Пазар на труда”, за да е сигурен че тази програма може да се прилага и реализира и в България! От страна на специалистите Стоичков среща одобрението и желание за работа по тази програма! В последствие установява, че тя може да бъде прилагана не само за болни от епилепсия, а и при всички други случаи на хора с трайни увреждания, чийто здравословен проблем им позволява да работят!

Одобрена от

Национална агенция за професионално образование и обучение:
Прил-НАПОО.pdf
440KB
PDF
Министерство на труда и социалната политика
Прил-МТСП.pdf
186KB
PDF
Становище на Хюсеин Исмаил
„Здравейте, господин Стоичков,
Благодарим Ви за изпратените от Вас документи.
Разгледах подробно разработената от Вас алгоритмична програма.
Приветствам Ви за положения труд и активната Ви позиция за подобряване живота на хората с увреждания.
Омбудсманът не осъществява политики по заетост и образование (отговорните за тези политики институции са МТСП и МОН), но смятам, че Вашият труд може да бъде особено полезен на МТСП, МОН и техните структури при обсъждания за подобряване на практиките по осигуряване на професионално образование и заетост на хората с увреждания.
Предложеният от Вас подход за изпълнение на алгоритмичната програма е интердисциплинарен и изисква съгласуване между различни системи – МТСП, МОН, МЗ, граждански организации, работодатели. Интегрираният подход е един от основните принципи на новия Закон за социалните услуги и и програми, подобни на предложената от Вас, ще могат по-лесно да се внедряват в практиката (след като законът влезе в сила).
С поздрави,
Хюсеин Исмаил –
Началник отдел Права на хората с увреждания и дискриминация
При омбудсмана на Република България”
Copy link
On this page
За автора
Суровия опит
Европейски стандарт
За алгоритмичната програма
Одобрена от